Hậu trường vất vả của phim 'Thương nhớ ở ai'

Đoàn phim phải rong ruổi qua hàng chục làng quê và diễn viên phải mặc phong phanh khi diễn dưới tiết trời lạnh giá của mùa đông.

Đừng bỏ lỡ