Phong cách > Chơi blog

Hành trình tìm sự thật của mẹ cậu bé bị gãy chân ở trường Nam Trung Yên

Hành trình tìm sự thật của mẹ cậu bé bị gãy chân ở trường Nam Trung Yên

Chị Thu kể lại quá trình từ những ngày con trai nằm viện đến động lực thôi thúc gia đình quyết tâm đi tìm sự thật. 

Tiêu điểm